Para-taekwondo

parawtzOd stycznia 2016 roku nasz klub poszerza się o sekcję para-taekwondo. W treningach biorą udział uczestnicy wrzesińskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej. Jest to dla nich również element terapii i rehabilitacji.

Do udziału w sekcji zapraszamy również osoby nie będące uczestnikami WTZ. Istniej możliwość utworzenia dodatkowych sekcji. Myślimy również o sekcji dla osób
z dysfunkcją kończyn górnych. Zapraszamy do kontaktu.